فروشگاه

میان دان

مقدار مصرف این محصول 1300 گرم به ازای هر جوجه و زمان مصرف آن 18 تا 30 روزگی می باشد. آنالیز شیمیایی تقریبی این محصول به شرح زیر است:  …

پنجشنبه 3 آگوست 17 ادامه مطلب