محصولات شرکت

پس دان 2

میزان مصرف این محصول 1400 گرم به ازای هر جوجه در نظر گرفته شده و زمان مصرف آن از 38 روزگی تا سن کشتار است. آنالیز شیمیایی تقریبی این محصول…

پنجشنبه 3 آگوست 17 ادامه مطلب

پس دان یک

مقدار مصرف این محصول 1400 گرم به ازای هر جوجه و زمان مصرف آن 30 تا 38 روزگی می باشد. آنالیز شیمیایی تقریبی این محصول به شرح زیر است: واحد…

سه شنبه 1 آگوست 17 ادامه مطلب