مقالات

تاثیر افزودن بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) به جیره بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار در اواخر دوره ی تخمگذاری

تاثیر افزودن بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) به جیره بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار در اواخر دوره ی تخمگذاری چکیده: این مطالعه جهت تعیین…

سه شنبه 25 جولای 17 ادامه مطلب

اشنایی با برخی از اقلام مورد استفاده در جیره طیور

1-ذرت : این ماده با حدود 3300 انرژی و 8/8 % پروتئین خام عمده ترین غله موجود در جیره های طیور میباشد . اسیدآمینه میتونین در ذرت بالا می باشد…

سه شنبه 25 جولای 17 ادامه مطلب