مقالات

کانی بالیسم چیست

کانی بالیسم چیست؟ آنچه واقعیت امر است منشا این نوع رفتار بیشتر به مباحث مدیریتی بر می گردد. در این حالت برخی پرندگان نظیر مرغ ها و خروس ها، بوقلمون…

یکشنبه 29 آوریل 18 ادامه مطلب

مدیریت پیش از کشتار جوجه گوشتی

کیفیت گوشت جوجه از نقطه نظر فروش می تواند تحت تأثیر روشهای مدیریتی در انتهای دوره رشد، در زمان مرغ گیری و در طی بارگیری و انتقال قرار گیرد. سلامت…

چهار شنبه 27 سپتامبر 17 ادامه مطلب

مزایای استفاده از دان پلت در طیور

روش متداول پلت سازی عبارت است از در معرض بخار آب قراردادن خوراك آسیاب شده ، سپس خروج خوراك داغ و مرطوب از داخل پلت زن با كمك فشار .…

یکشنبه 13 آگوست 17 ادامه مطلب

آب آوردگی شکم یا آسیت

مقدمه : آسیت بیشتر در جوجه های با سرعت رشد بالا بروز نموده و یک مشکل جدی برای صنعت پرورش طیور محسوب می شود . اصطلاح آسیت به وضعیتی اشاره…

یکشنبه 13 آگوست 17 ادامه مطلب