اخبار و مقالات

کانی بالیسم چیست

8:06 ق.ظ

کانی بالیسم چیست؟ آنچه واقعیت امر است منشا این نوع رفتار بیشتر به مباحث مدیریتی…

ادامه»

مدیریت پیش از کشتار جوجه گوشتی

10:39 ق.ظ

کیفیت گوشت جوجه از نقطه نظر فروش می تواند تحت تأثیر روشهای مدیریتی در انتهای…

ادامه»

مزایای استفاده از دان پلت در طیور

10:16 ق.ظ

روش متداول پلت سازی عبارت است از در معرض بخار آب قراردادن خوراك آسیاب شده…

ادامه»

آب آوردگی شکم یا آسیت

9:58 ق.ظ

مقدمه : آسیت بیشتر در جوجه های با سرعت رشد بالا بروز نموده و یک…

ادامه»

متن کپی رایت